Neven- en herbestemming

 
Voor een religieus gebouw kan zich het moment aandienen waarop de oorspronkelijke functie onder druk komt te staan.
Dan dienen zich vragen aan als: kan onze kerk haar religieuze functie behouden? Of dreigt zij te worden gesloopt? Deze vragen zijn de twee uitersten van de problematiek. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden voor behoud, zoals nevenbestemming of herbestemming.
Als het niet mogelijk is om het bestaande religieuze gebruik van het gebouw voort te zetten, is het vinden van een nevenbestemming een mogelijkheid. Het gebouw kan gebruikt worden voor het houden van voorstellingen als concerten of voor lezingen. Bij herbestemming krijgt het gebouw een geheel andere functie, bijvoorbeeld als appartementengebouw. Neven- en herbestemming kan de redding zijn voor veel religieuze gebouwen.

Enkele voorbeelden:
De Pieterskerk in Leiden – het gebouw is ongeveer 200 dagen per jaar in gebruik voor uiteenlopende bijeenkomsten zoals symposia, beurzen, recepties, examina en diners.
De Laurenskerk in Rotterdam – naast het gebruik door de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum vinden er in de Laurenskerk concerten en verschillende culturele activiteiten zoals tentoonstellingen plaats.
De Lourdeskerk in Scheveningen – in dit voormalige kerkgebouw is het Omni Centrum gevestigd. Het Omni Centrum faciliteert ruimten voor diverse evenementen en activiteiten. 

Pieterskerk Leiden interieur