Geloofsgemeenschappen

 
In de afgelopen eeuwen zijn allerlei religies ontstaan. Wat zij gemeen hebben, is dat zij aan groepen en individuen een kader bieden om de zin van het bestaan te doorgronden.
De religies verschillen onderling ondermeer wat betreft inhoud, vorm en rituelen. Als grote wereldgodsdiensten kunnen het christendom, jodendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme worden beschouwd. Binnen deze godsdiensten bestaan tal van stromingen.
Door de globalisering zijn de verschillende religies over de wereld verspreid. In Nederland was lange tijd het christendom de belangrijkste religie met als hoofdstromingen het katholicisme en het protestantisme. Nu bestaan er vele geloofsgemeenschappen waarvan een groot aantal ook in Zuid-Holland is te vinden.

De eerste en de grootste moskee

In de Canon van Zuid-Holland is een venster gewijd aan de oudste en de grootste moskee van Nederland. De oudste moskee staat in Den Haag, de Mobarak moskee. Deze werd in 1955 opgeleverd. Oorspronkelijk had het ontwerp vier hoekminaretten, maar men vond die niet bij de architectuur van de omgeving passen. Om die reden werden ze uit het voorstel geschrapt. Na 1955 is het gebouw nog op verschillende manieren aangepast. In de jaren zestig zijn bijvoorbeeld twee gouden koepeltorentjes op het dak geplaatst. Ook kwam de naam Mobarak moskee zowel in het Arabisch als in het Nederlands op de gevel te staan.  

De grootste moskee van Nederland en Europa is de Essalam moskee in Rotterdam. Deze kwam gereed in 2010. De moskee heeft een vloeroppervlak van 2600 m2 en telt drie verdiepingen. De koepel is 25 meter hoog en de minaretten 50 meter.