Onderhoud en restauratie

 

Meerjarenonderhoudsplan - SIM - restauraties

inspectie Monumentenwacht


De meeste eigenaren van religieus gebouwd erfgoed stellen een meerjareninstandhoudingsplan op. Dit is een overzicht met alle technische werkzaamheden en de daaraan gekoppelde kosten. Door gebruikmaking van zo’n plan kan het onderhoud op een planmatige wijze worden uitgevoerd.

Het opstellen van dit plan is overigens ook noodzakelijk om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. In 2013 is de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) tot stand gekomen. Deze heeft de BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) vervangen. De SIM richt zich op de instandhouding/onderhoud van monumenten.

Een restauratie hangt vaak samen met een verandering van de functie van het religieuze gebouw. Bovendien dienen zich bij restauratie allerlei vragen aan. Moet conserverend worden gerestaureerd of vernieuwend? Moet historisch bouwmateriaal worden vervangen of behouden blijven?

Meer weten over rijkssubsidies? Bekijk het dossier van de rijksdienst hier