Roerend religieus erfgoed

 
Voor vragen over roerend religieus erfgoed kan men tegenwoordig terecht bij het Catharijneconvent in Utrecht.

Jarenlang was het de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) die zich hiermee bezighield. Helaas is deze stichting opgehouden te bestaan.
Gelukkig heeft het Catharijneconvent in Utrecht deze taken overgenomen binnen een nieuwe afdeling: Erfgoed in Kerken en Kloosters. De afdeling beheert een archief en database met daarin de gegevens van ruim 200.000 religieuze voorwerpen in meer dan 4.000 kerken en kloosters. Medewerkers van de afdeling bezoeken jaarlijks kerken en kloosters om het roerend religieus erfgoed in kaart te brengen.

De laatste jaren staat het roerend religieus erfgoed sterk onder druk. Veel geloofsgemeenschappen in Nederland worden gedwongen kerkgebouwen af te stoten, als het aantal participerende gelovigen afneemt. Met het leegkomen van de gebouwen, is het behoud en de goede zorg voor het roerend religieus erfgoed van belang. Een inventarisatie van het bezit zorgt er niet alleen voor dat bekend is wat men in huis heeft maar ook dat in geval van het afstoten van het gebouw het roerend erfgoed een goede bestemming kan krijgen.

inventarisaties roerend religieus erfgoed

Mocht een geloofsgemeenschap nog geen inventarisatie hebben van het roerend religieus bezit, helpt Erfgoed in Kerken en Kloosters om deze inventarisatie uit te voeren. Daarnaast wordt de culturele waarde van de voorwerpen vastgesteld. Hierbij is de kennis die er bestaat bij de geloofsgemeenschappen zelf cruciaal.

handreiking roerend religieus erfgoed

De Handreiking Roerend Religieus Erfgoed is een praktisch hulpmiddel waar geloofsgemeenschappen concreet mee aan de slag kunnen gaan. Het is samengesteld door de SKKN, Museum Catharijneconvent en Nederlandse kerken en nationale erfgoedinstellingen. Om deze publicatie te downloaden, klik hier.