Wat is religieus erfgoed?

 
Er bestaan verschillende definities voor het begrip religieus erfgoed.
De hieronder genoemde definities hebben betrekking op de direct met de religie verbonden gebouwen en roerende goederen:

  • Religieuze overblijfselen uit het verleden die de lokale samenleving belangrijk vindt om te bewaren.

  • Het geheel van cultuurgoederen, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, dat in een religieuze, godsdienstige of devotionele context tot stand kwam of werd verworven, hiernaar verwijst of hiermee in verband staat.

Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan kerken, moskeeën, synagogen en begraafplaatsen (funerair erfgoed), maar ook aan objecten die in de dienst worden gebruikt zoals monstransen, aankondigingsborden, bijbels, antependia en avondmaalsbekers.
 
De definitie kan ook in brede zin worden opgevat. Dan rekenen we ook alles dat onder invloed van de religie tot stand gekomen is, zoals door religieuzen gestichte of geleide instellingen, tot religieus erfgoed.